ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΑΣ (PIR) ΟΡΟΦΗΣ · PBR1000
Χαρακτηριστικά

Ο πυρήνας του πάνελ αποτελείται από έγχυτο αφρό πολύϊσοκυανουρίας (PΙR) πυκνότητας 40Kg/m3±15%, σε διάφορα πάχη τα οποία ποικίλουν ανάλογα το τελικό πάχος του πάνελ και των ελασμάτων του.
Το μήκος του πάνελ κυμαίνεται από 2.500-16.000 mm, με δυνατότητα παραγωγής μικρότερων ή μεγαλύτερων μηκών.

Η στήριξη του πάνελ είναι εμφανής. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προετοιμασίας υπερκαλύψεων του πάνελ στο εργοστάσιο σε διαστάσεις 70-250 mm.

Κατηγοριοποίηση σε αντίδραση στη φωτιά: B-s2,d0 / B-s1,d0 (high index).

Το πάνελ PBR 1000 παράγεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14509.