Πολυεστερική βαφή 25μ

Πλευρά Α: 5-7μ Primer, 20μ Top coat.
Πλευρά Β: 5-9μ Primer back coat, 
κατάλληλο για πρόσφυση σε
πολυουρεθάνη.

PVC Plastified steel sheet
(RAL9002, RAL9010)

Πλευρά Α
: PVC 150μ (κατάλληλο για
επαφή με τρόφιμα βάσει
ευρωπαϊκών προδιαγραφών
78/142/CEE, 80/766/CEE, 82/711/CEE,
85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE).
Πλευρά Β: Primer back coat, 
κατάλληλο για πρόσφυση σε
πολυουρεθάνη.

Διφθοριούχο πολυβινύλιο (PVDF)

Πλευρά Α
: Εύρος πάχους βαφής
40-60μ.
Πλευρά Β: 5-9μ back coat,
κατάλληλο για πρόσφυση σε
πολυουρεθάνη.
Η συγκεκριμένη βαφή παρουσιάζει
ιδιαίτερες αντοχές στα περισσότερα
χημικά και διαλύτες, όπως επίσης 
πολύ υψηλή διηλεκτρική αντοχή και 
άριστη αντίσταση σε βεβαρυμένες
περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Το χρωματολόγιο απεικονίζει τις βασικές αποχρώσεις στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης επιπλέον χρωμάτων κατόπιν ειδικής παραγγελίας. 

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι είναι πιθανό να υπάρχει απόκλιση της απόδοσης των χρωμάτων στην οθόνη σε σύγκριση με τις ακριβείς αποχρώσεις των προϊόντων.

  RAL 1014
  IVORY
  RAL 1015
  LIGHT IVORY
  RAL 1023
  TRAFFIC YELLOW
  RAL 3011
  BROWN RED
  RAL 3013
  TOMATO RED
  RAL 3020
  TRAFFIC RED
  RAL 5010
  GENTIAN BLUE
  RAL 5017
  TRAFFIC BLUE
  RAL 5024
  PASTEL BLUE
  RAL 6005
  MOSS GREEN
  RAL 6021
  PALE GREEN
  RAL 6029
  MINT GREEN
  RAL 7015
  SLATE GREY
  RAL 7030
  STONE GREY
  RAL 7035
  LIGHT GREY
  RAL 7040
  WINDOWS GREY
  RAL 9002
  GREY WHITE
  RAL 9006
  WHITE ALUMINIUM
  RAL 9007
  GREY ALUMINIUM
  RAL 9010
  PURE WHITE